Advocat de divorci a Vilafranca

Advocat de divorci a Vilafranca

 

Serveis / Separació – divorci

  • Convenis de separació/divorci: Assessorament, negociació, redacció de convenis de separació/divorci per regular els efectes de la ruptura matrimonial: pla de parentalitat, guarda i custòdia dels fills, pensió d’aliments pels fills, pensió compensatòria del cònjuge, pensió per raó del treball a favor del cònjuge, atribució de l’ús del domicili conjugal, liquidació del règim econòmic.

 

  • Tramitació de mutu acord: Assessorament, redacció i tramitació de la demanda de separació/divorci per  mutu acord o d’un cònjuge amb el consentiment de l’altre. Acompanyament i assistència a la ratificació del conveni davant del jutge.

 

  • Tramitació per la via contenciosa: Assessorament, redacció i tramitació de la demanda de separació/divorci. Defensa judicial de les pretensions de la separació/divorci contenciós davant els tribunals corresponents.

 

  • Execució de sentències de separació/divorci.

 


DESPATX | SERVEIS | HONORARIS | BLOC | CONTACTAR