Advocat de parelles de fet a Vilafranca

Advocat de parelles de fet a Vilafranca

Serveis / Parelles de fet

  • Tràmits de constitució parella de fet: Assessorament respecte els tràmits administratius necessaris per constituir una parella de fet i registrar-la al registre local corresponent.

 

  • Pactes de possible ruptura: Preparació d’acords per preveure les conseqüències d’una possible ruptura de la parella de fet.

 

  • Regulació dels efectes de l’extinció de la parella de fet: La ruptura d’una parella de fet pot ocasionar efectes que són pràcticament els mateixos que els de les crisis matrimonials: atribució de l’ús del domicili, pla de parentalitat, guarda i custòdia dels fills, establiment de pensió d’aliments, compensació econòmica per raó del treball, pensió d’aliments d’un membre de la parella cap a l’altre.


DESPATX | SERVEIS | HONORARIS | BLOC | CONTACTAR