advocat divorci Vilafranca bloc

QUÈ PASSA AMB LA VIVENDA FAMILIAR QUAN S’ESTABLEIX LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Aquesta és la tercera pregunta que solen fer els progenitors quan es volen separar o divorciar i exercir la guarda i custòdia compartida. Per fixar qui residirà a la vivenda familiar cal tenir en compte l’interès superior dels menors i l’interés del progenitor més necessitat de protecció (tenint en compte el nivell d’ingressos de cada un). L’atribució d’ús a un dels...

ES DETERMINA PENSIÓ D’ALIMENTS EN LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Una altra pregunta habitual, després de preguntar per la custòdia compartia, és si cal pagar pensió d’aliments en cas d’exercir-la. Existeix la falsa creença que, si cada un dels progenitors passa amb els seus fills la meitat dels dies de l’any, cap d’ells ha d’abonar a l’altra la pensió d’aliments. Doncs bé, aquesta creença no és del tot certa, donat que...

ÉS CERT QUE LA CUSTÒDIA ÉS COMPARTIDA?

La pregunta que plantegen molts clients que es troben en situació de separació o divorci és si és cert que ara la custòdia és compartida? Si bé els legisladors (Catalunya, Aragó, València i Navarra) i els tribunals opten com a model preferent el de la guarda i custòdia compartida, cal tenir en compte el següent: Per a la determinació de la custòdia...

ENS CASEM O FEM PARELLA DE FET?

Les dues opcions són vàlides si es té clar què es vol i es tenen en compte els efectes jurídics i patrimonials que generen. Mentre el matrimoni ha estat la forma d’unió tradicional d’aquest país, les parelles estables cada vegada són més i es desconeixen els seus efectes jurídics. El Codi Civill de Catalunya defineix la parella de fet com la unió...