advocat divorci Vilafranca bloc

FINS QUAN S’HA DE PAGAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS ALS FILLS?

Molts progenitors ens pregunten fins quan estan obligats a pagar la pensió d’aliments als seus fills. En primer lloc definir què entén el legislador per aliments, qui n’és deutor i qui creditor en l’àmbit del dret de família. D’acord amb el Codi Civil Català, s’entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica...

Procés col·laboratiu per resoldre assumptes de família

Als Estats Units un 85% dels conflictes es resol ja fora dels jutjats. És a dir, per mediació, arbitratge, negociació o gràcies al dret col·laboratiu, un mètode alternatiu que està començant a desenvolupar-se a Espanya. El dret col·laboratiu és un procés que s’utilitza per resoldre assumptes legals basats en la negociació en equip. La innovació d’aquest mètode radica en la forma...

Els “Whatsapps”, prova creixent en judicis de separació o divorci

Els jutges que tracten processos de separació o divorci han de valorar la comunicació a través de la missatgeria instantània, que, cada vegada amb més freqüència, s'aporta com a prova. Tot i que el TSJC no disposa de dades sobre això, diversos advocats confirmen que en els últims temps s'ha incrementat l'ús d'aquestes eines com a proves en seu judicial....