advocat divorci Vilafranca bloc

Entrada vigor llei jurisdicció voluntària: modificacions codi civil

El 23 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2005, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària. Amb aquesta reforma s'atribueix competència per a la tramitació i resolució dels seus expedients als Secretaris Judicials, als Notaris i als Registradors de la Propietat, Civils i Mercantils; de tal manera que es redueix la càrrega de treball no jurisdiccional als Jutges,...

Coordinador de parentaliat

La Jurisprudència del TSJC avala la figura del coordinador de parentalitat (existent en altres països com EEUU i Canadà). El coordinador de parentalitat actua com a auxiliar del jutge, atorgant-li un ampli  marge d'actuació d'ofici quan es tracta de prendre mesures per evitar perjudicis als menors, o bé per conèixer la situació real familiar, que li permeti prendre les decisions...