jurisdicció

Els “Whatsapps”, prova creixent en judicis de separació o divorci

Els jutges que tracten processos de separació o divorci han de valorar la comunicació a través de la missatgeria instantània, que, cada vegada amb més freqüència, s'aporta com a prova. Tot i que el TSJC no disposa de dades sobre això, diversos advocats confirmen que en els últims temps s'ha incrementat l'ús d'aquestes eines com a proves en seu judicial....

Coordinador de parentaliat

La Jurisprudència del TSJC avala la figura del coordinador de parentalitat (existent en altres països com EEUU i Canadà). El coordinador de parentalitat actua com a auxiliar del jutge, atorgant-li un ampli  marge d'actuació d'ofici quan es tracta de prendre mesures per evitar perjudicis als menors, o bé per conèixer la situació real familiar, que li permeti prendre les decisions...