ES DETERMINA PENSIÓ D’ALIMENTS EN LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

ES DETERMINA PENSIÓ D’ALIMENTS EN LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Una altra pregunta habitual, després de preguntar per la custòdia compartia, és si cal pagar pensió d’aliments en cas d’exercir-la.

Existeix la falsa creença que, si cada un dels progenitors passa amb els seus fills la meitat dels dies de l’any, cap d’ells ha d’abonar a l’altra la pensió d’aliments. Doncs bé, aquesta creença no és del tot certa, donat que la guarda i custòdia compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills en la proporció que correspongui a cadascún cobrir les necessitates bàsiques dels menors.

Per respondre a la pregunta, doncs, cal calcular quin és el cost mensual de manteniment dels fills i en funció dels ingressos dels progenitors mirar d’equilibrar la situació entre ambdós al màxim. Quan existeix una desigualtat econòmica important entre els progenitors, el que té més recursos econòmics, haurà d’abonar una pensió d’aliments a favor dels fills.

Si els pares no arriben a un acord i la separació o divorci és contenciosa, en el cas que existeixi un desequilibri important, el progenitor amb menys ingressos que sol·liciti que s’estableixi una pensió d’aliments, haurà d’acreditar que l’altra perceb majors ingressos. Si no s’aconseguís provar, no s’establirà una pensió d’aliments en el cas de guarda i custòdia compartida.

En la meva experiència, quan hi ha una bona relació entre els progenitors, solen arribar a dos tipus d’acords:

1) Si els dos tenen ingressos similars, solen obrir un compte bancari indistint on els dos ingressen la mateixa quantitat mensual per fer front a les despeses dels fills (escola, mutua mèdica, extraescolars, roba, …).

2) Si els dos tenen ingressos molt diferents, el que té majors ingressos accepta pagar una pensió d’aliments; solen fer el mateix sistema de compte bancari i ell o ella aporta una quantitat superior; o es fa càrreg de determinades despeses en exclusiva (l’escola i extraescolars, per exemple) per compensar el desequilibri.