Sara Rius abogado Vilafranca blog

QUÈ PASSA AMB LA VIVENDA FAMILIAR QUAN S’ESTABLEIX LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Aquesta és la tercera pregunta que solen fer els progenitors quan es volen separar o divorciar i exercir la guarda i custòdia compartida. Per fixar qui residirà a la vivenda familiar cal tenir en compte l’interès superior dels menors i l’interés del progenitor més necessitat de protecció (tenint en compte el nivell d’ingressos de cada un). L’atribució d’ús a un dels...

ES DETERMINA PENSIÓ D’ALIMENTS EN LA CUSTÒDIA COMPARTIDA?

Una altra pregunta habitual, després de preguntar per la custòdia compartia, és si cal pagar pensió d’aliments en cas d’exercir-la. Existeix la falsa creença que, si cada un dels progenitors passa amb els seus fills la meitat dels dies de l’any, cap d’ells ha d’abonar a l’altra la pensió d’aliments. Doncs bé, aquesta creença no és del tot certa, donat que...

ÉS CERT QUE LA CUSTÒDIA ÉS COMPARTIDA?

La pregunta que plantegen molts clients que es troben en situació de separació o divorci és si és cert que ara la custòdia és compartida? Si bé els legisladors (Catalunya, Aragó, València i Navarra) i els tribunals opten com a model preferent el de la guarda i custòdia compartida, cal tenir en compte el següent: Per a la determinació de la custòdia...

ENS CASEM O FEM PARELLA DE FET?

Les dues opcions són vàlides si es té clar què es vol i es tenen en compte els efectes jurídics i patrimonials que generen. Mentre el matrimoni ha estat la forma d’unió tradicional d’aquest país, les parelles estables cada vegada són més i es desconeixen els seus efectes jurídics. El Codi Civill de Catalunya defineix la parella de fet com la unió...

FINS QUAN S’HA DE PAGAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS ALS FILLS?

Molts progenitors ens pregunten fins quan estan obligats a pagar la pensió d’aliments als seus fills. En primer lloc definir què entén el legislador per aliments, qui n’és deutor i qui creditor en l’àmbit del dret de família. D’acord amb el Codi Civil Català, s’entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica...

Proceso colaborativo para resolver asuntos de familia

Als Estats Units un 85% dels conflictes es resol ja fora dels jutjats. És a dir, per mediació, arbitratge, negociació o gràcies al dret col·laboratiu, un mètode alternatiu que està començant a desenvolupar-se a Espanya. El dret col·laboratiu és un procés que s’utilitza per resoldre assumptes legals basats en la negociació en equip. La innovació d’aquest mètode radica en la forma...

Los «Whatsapps», prueba creciente en judicios de separación o divorcio

Els jutges que tracten processos de separació o divorci han de valorar la comunicació a través de la missatgeria instantània, que, cada vegada amb més freqüència, s'aporta com a prova. Tot i que el TSJC no disposa de dades sobre això, diversos advocats confirmen que en els últims temps s'ha incrementat l'ús d'aquestes eines com a proves en seu judicial....

Entrada vigor ley jurisdicción voluntaria : modificaciones código civil

El 23 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2005, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària. Amb aquesta reforma s'atribueix competència per a la tramitació i resolució dels seus expedients als Secretaris Judicials, als Notaris i als Registradors de la Propietat, Civils i Mercantils; de tal manera que es redueix la càrrega de treball no jurisdiccional als Jutges,...

Cordinador de parentaliadad

La Jurisprudència del TSJC avala la figura del coordinador de parentalitat (existent en altres països com EEUU i Canadà). El coordinador de parentalitat actua com a auxiliar del jutge, atorgant-li un ampli  marge d'actuació d'ofici quan es tracta de prendre mesures per evitar perjudicis als menors, o bé per conèixer la situació real familiar, que li permeti prendre les decisions...