Honoraris

Els honoraris depenen de les característiques de cada cas.

El nostre protocol d’actuació és el següent:

Primera visita

La finalitat és coneixe’l a vostè, el seu problema i la seva situació. A partir d’aquesta informació li explicarem l’opció o opcions existents per resoldre el seu problema així com la nostra opinió jurídica de què cal fer i com cal fer-ho. El cost d’aquesta visita és de 50€ (que es descomptaran de la minuta si contracta els nostres serveis).

Pressupost

Després del primer contacte, si està interessat en que portem el seu cas, elaborarem un pressupost el més detallat possible, que inclourà també, una proposta de formes i moments de pagament.

Full d’encàrrec

Si vostè accepta el pressupost i decideix contractar els nostres serveis, mantindrem una segona reunió de treball, en la qual vostè signarà un full d’encàrrec formal on es detallaran els honoraris acordats i les formes de pagament.